روستای خلجان

روستای خلجان

پیشینة حق معنوی مؤلف در کنوانسیون‎های بین‎المللی

هنگامی که کشورها براساس ویژگیهای فرهنگی و اجتماعیشان برای حمایت از حق مادی و معنوی مؤلف به وضع قوانین بینالمللی پرداختند، تا حدودی آثار نویسندگان و هنرمندان در کشور متبوع خود، از حمایتهای قانونی برخوردار شده بودهاند. اما، هر چه زمان میگذشت و روابط بینالمللی پیچیدگی و توسعة بیشتر مییافت، کمبود مقررات بینالمللی در حمایت از آثار مؤلفان، بیش از پیش احساس میشد. از آثار فکری تا زمانی حمایت میشد، که در قلمرو حمایتی کشور متبوع مالک اثر قرار داشت . همین که اثر از قلمرو حمایتی خود خارج میشد، قانونی برای حمایت از آن وجود نداشت. در واقع،‌این احساس به وجود آمد تا برای حمایت از حق مادی و معنوی مؤلف، باید کنوانسیونهای بینالمللی منعقد شود. با انعقاد کنوانسیونهای بینالمللی حق مؤلف از اواخر قرن نوزدهم میلادی، نقطة عطفی در حمایت از این حق به وجود آمد. از مهمترین کنوانسیونهای بینالمللی در این باره، کنوانسیون برن و ژنو میباشند که هر یک به نوبة خود، توانستهاند در سطح جهانی، حق مادی و معنوی مؤلف را از تعرض سوء استفادهکنندگان مصون بدارند. کنوانسیون برن در مادة 6، به حمایت معنوی آثار پدید آورندگان میپردازند؛ در مادة 11 به بعد، به نحوة حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان اشاره کرده است؛ و در مادة 12، به کشورهای متعاهد حق جرح و تعدیل و دیگر تغییرات نویسندگی در اثر را برای مؤلف پیش بینی نموده است، که خودش یکی از حقوق معنوی مؤلف میباشد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,کنوانسیون ژنو,کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان,کنوانسیون ژنو 1951,کنوانسیون ژنو برای پناهندگان,کنوانسیون ژنو 1930,کنوانسیون ژنو در مورد چک,کنوانسیون ژنو اسناد تجاری,متن کنوانسیون ژنو,کنوانسیون چهارگانه ژنو,کنوانسیون چهارم ژنو,کنوانسیون,کنوانسیون حقوق کودک,کنوانسیون وین,کنوانسیون رامسر,کنوانسیون حقوق بشر,کنوانسیون چیست,کنوانسیون حقوق زنان,کنوانسیون منع شکنجه,کنوانسیون برن,کنوانسیون حقوق کودک Pdf,کنوانسیون حقوق کودک 1989,کنوانسیون حقوق کودک در ایران,کنوانسيون حقوق کودک,کنوانسیون حقوق کودک در افغانستان,کنوانسیون حقوق کودک چیست,کنوانسیون حقوق کودک ایران,کنوانسیون حقوق کودک افغانستان,کنوانسیون حقوق کودک و ایران,کنوانسیون وین 1961,کنوانسیون وین 1969,کنوانسیون وین 1980,کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک,کنوانسیون وین 1963,کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی,کنوانسیون وین 1988,کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 1961,کنوانسیون وین حقوق معاهدات,کنوانسیون رامسر چیست,کنوانسیون رامسر تالاب,کنوانسیون رامسر Pdf,کنوانسیون رامسر Ppt,سایت کنوانسیون رامسر,متن کنوانسیون رامسر,قوانین کنوانسیون رامسر,کنوانسیون جهانی رامسر,تعریف تالاب کنوانسیون رامسر,کنوانسیون حقوق بشر اروپا,کنوانسیون حقوق بشر اسلامی,کنوانسیون حقوق بشر دوستانه,کنوانسیونهای حقوق بشر,کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر,کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متن,كنوانسيون اروپايي حقوق بشر,کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر,کنوانسیون اروپایی حقوق بشر Pdf,كنوانسيون حقوق زنان,کنوانسيون حقوق زنان,کنوانسیون حقوق زنان در ایران,کنوانسیون حقوق زنان Pdf,کنوانسیون حقوق زن,کنوانسیون حقوق سیاسی زنان,متن کنوانسیون حقوق زنان,کنوانسیون جهانی حقوق زنان,کنوانسیون های حقوق زنان,کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد,کنوانسیون منع شکنجه 1984,کنوانسیون منع شکنجه چیست,کنوانسیون منع شکنجه و ایران,كنوانسيون منع شكنجه,ترجمه کنوانسیون منع شکنجه,کنوانسیون بین المللی منع شکنجه,الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه,عضویت ایران در کنوانسیون منع شکنجه,کنوانسیون برن ویکی پدیا,کنوانسیون برن Pdf,کنوانسیون برن 1886,کنوانسیون برن چیست,متن کنوانسیون برن,ترجمه کنوانسیون برن,دانلود کنوانسیون برن,متن فارسی کنوانسیون برن,متن کامل کنوانسیون برن,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:14 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد