روستای خلجان

روستای خلجان

تعریف حق معنوی مؤلف

 

قانونگذار ایران حق معنوی مؤلف را تعریف نکرده است، ولی با توجه به مواد مختلف قانون مصوب 1348 و استفاده از حقوق تطبیقی،‌میتوان آن را چنین تعریف کرد(آیتی، 1375، ص133):

«حقوق معنوی،‌مزایایی است قانونی غیرمادی و مربوط به شخصیت پدید آورندة یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار است.»

به سبب وجود این حق، مطالعة محتوای حق مؤلف شروع میشود. این حق از نظر حقوقی، بیان کنندة‌رابطهای است که اثر را به آفرینندة آن مربوط میسازد. به سبب وجود همین حق، امتیازات ویژهای برای شخص پدیدآورنده به وجود میآید که حتی مرگ پدیدآورنده نیز آن را از بین نمیبرد، بلکه ترکیب اثر را به ورثه یا قائم مقامهای مؤلّف متوفی - با حفظ نام وی - منتقل میسازد. در حقوق فرانسه و کنوانسیونهای بینالمللی حق مؤلف، تعریفی از حق معنوی مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخی از حقـوقدانان از ایـن تأسیس،‌بـا عنـوان: «حقوق اخلاقی» «Droir Moral»یاد کردهاند (آیتی، 1375، ص134)

برای نخستین بار در قرن هجدهم میلادی، امانوئل کانت، دانشمند و فیلسوف آلمانی، به حق اخلاقی مؤلف اشاره کرد. به دنبال آن، حقوقدانان این نظریه را تأیید کردند. در سال 1928م، برای نخستین بار کنفرانس بینالمللی رم، حق اخلاقی مؤلف را به طور رسمی شناساند و به دولتهای عضو «اتحادیة برن» توصیه کرد که قوانین حق مؤلف را در این زمینه کامل کنند. (مشیریان، 1339، ص37).

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,تعریف حقوق,تعریف حقوق بشر,تعریف حقوق شهروندی,تعريف حقوق الانسان,تعريف حقوق الطفل,تعريف حقوق الانسان في الاسلام,تعريف حقوق,تعریف حقوق اساسی,تعريف حقوق المرأة,تعريف حقوق الانسان Pdf,تعريف حقوق بشر,تعریف حقوق بشردوستانه,تعریف حقوق بشر در اسلام,تعریف حقوق بشر از دیدگاه اسلام,تعریف حقوق بشر چیست,تعریف حقوق بشر در غرب,تعریف حقوق بشر اسلامی,تعریف حقوق بشر Pdf,تعریف حقوق بشر در ایران,تعریف حقوق شهروندی در قانون اساسی,تعريف حقوق شهروندي,تعریف صیانت از حقوق شهروندی,تعریف حقیقت,تعریف حقیقت شرعیه,تعریف حقیقت و مجاز,تعریف حقیقت متشرعه,تعریف حقیقت مجازی,تعریف حقیقت در فلسفه,تعریف حقیقت معماری,تعریف حقیقت جویی,تعريف حقيقت,تعریف فلسفی حقیقت و واقعیت,تعریف حق,تعریف حقیقت و واقعیت,تعريف حقوق الانسان في القانون الدولي,تعريف حقوق الانسان والمواطن,تعريف حقوق الانسان باختصار,تعريف حقوق الانسان Doc,تعريف حقوق الانسان والحريات العامة,تعريف حقوق الانسان ويكيبيديا,تعريف حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية,تعريف حقوق الطفل وواجباته,تعريف حقوق الطفل في الاسلام,تعريف حقوق الطفل Pdf,تعريف حقوق الطفل باختصار,تعريف حقوق الطفل بالفرنسية,تعريف حقوق الطفل في المغرب,تعريف حقوق الطفل في المدرسة,تعريف حقوق الطفل في تونس,تعريف حقوق الطفل ويكيبيديا,تعريف حقوق الانسان في الاسلام Pdf,تعريف حقوق الانسان في الاسلام Doc,تعريف حقوق الانسان في الاسلام لغة واصطلاحا,تعريف الحقوق الانسان في الاسلام,تعريف الحقوق الانسانية في الاسلام,مفهوم حقوق الانسان في الاسلام,مفهوم حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية,ما مفهوم حقوق الانسان في الاسلام,تعريف حقوق الملكية,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 15:16 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 صفحه بعد